Duurzame veiligheid

Persoonlijke opdrachtgeversrelatie

Kosteneffectief maatwerk

Professioneel team

Evenementenbeveiliger (ESO event security officer)

Ben jij gepassioneerd over het waarborgen van veiligheid tijdens diverse evenementen? Als Event Security Officer in de branche speel je een cruciale rol in het beveiligen van uiteenlopende bijeenkomsten. Evenementenbeveiliging is een unieke specialisatie binnen het domein van milieuvriendelijke veiligheid.

In Nederland vinden regelmatig grootschalige evenementen plaats waarbij het aantal bezoekers gemakkelijk de duizend, soms zelfs tienduizenden overschrijdt. Dit vergt professionele beveiliging van een hoog niveau.

Conflicten en onvoorziene situaties kunnen snel ontstaan bij groeiende grootschalige evenementen, wat ertoe leidt dat steeds meer particuliere beveiligingsbedrijven zich specialiseren in evenementenbeveiliging.

Een ESO:
Ondersteunt bij de beveiliging van publieksevenementen.
Handhaaft de orde tijdens feesten en evenementen.
Voorkomt dat conflicten escaleren.

Als event security officer draag je een grote verantwoordelijkheid. Je bent in staat potentiële risico’s goed in te schatten en beschikt over de juiste vaardigheden om snel en adequaat te reageren. Je hebt specifieke kennis van diverse publieksevenementen, variërend van internationale sportwedstrijden tot uitverkochte muziekfestivals.

De opleiding richt zich op zowel theoretische als praktische aspecten. Je krijgt de kans om praktijkopdrachten bij Eco Security BV af te ronden.

Ben je vastberaden en sociaal vaardig? Overweeg je een carrière als evenementenbeveiliger? Neem deel aan de ESO-opleiding bij Eco Security BV en binnenkort heb je een boeiende, gewilde en veelzijdige baan in de security sector.

Het studieprogramma omvat zowel theoretische als praktische elementen.

Het theoretische deel is opgedeeld in twee modules:

Event Security: Deze module behandelt verschillende aspecten, waaronder communicatie, diversiteit van evenementen, bezoekersgedrag, crowdmanagement, toegangscontrole, ontruimingsprocedures, beveiligingshulpmiddelen en conflictbeheersing.

Wettelijke Kaders 2: Hier krijg je inzicht in de wet- en regelgeving omtrent evenementenbeveiliging. Ook worden basisbegrippen met betrekking tot bestuur en organisatie binnen evenementenbeveiliging behandeld.

Praktijkervaring

Na het behalen van het officiële SVPB-certificaat, schrijf je je in voor de praktijkopdrachten bij een erkende evenementenbeveiligingsorganisatie (leerbedrijf) die is goedgekeurd door SVPB waaronder Eco Security. Tijdens je stage krijg je verschillende praktijkopdrachten toegewezen. Een speciaal getrainde beoordelaar beoordeelt de uitvoering van deze opdrachten. Succesvolle afronding van het praktijkgedeelte betekent de voltooiing van de cursus Event Security Officer!

Voor meer informatie betreffende het examen zoals examendata, uiterlijke aanmelddata en examengelden verwijzen wij je naar de SVPB.
SVPB/ECABO
Postbus 1230
3800 BE Amersfoort
Telefoon: (033) 450 47 70
Internet: www.svpb.nl

Vooropleiding
Voor de opleiding Event Security Officer is geen specifieke vooropleiding vereist.

Klassikale Cursus met Persoonlijke Begeleiding

De opleiding Event Security Officer wordt klassikaal aangeboden gedurende 6 dagdelen, waarbij je wordt begeleid door een deskundige docent. Deze persoonlijke begeleiding is een essentieel onderdeel van je leertraject. Aan het einde van elke les kun je jouw huiswerk digitaal naar de docent sturen. De docent voorziet het snel van correcties, advies, uitleg, een cijfer en beantwoordt eventuele vragen die je hebt.

Bij aanvang van de opleiding Event Security Officer maak je kennis met je persoonlijke docent, die je gedurende het traject zal ondersteunen.

Interactie met Medestudenten

Als ESO-student bij Eco Security heb je toegang tot onze klassikale leeromgeving, waar je in contact komt met medestudenten die dezelfde opleiding volgen. Hier kun je samen studeren, ervaringen delen en zelfs afspraken maken om gezamenlijk te leren. Deze interactie met studiegenoten maakt het leerproces extra boeiend en stimulerend.

Contact opnemen
Voor meer informatie:

SVPB/ECABO
Postbus 1230
3800 BE Amersfoort
Telefoon: (033) 450 47 70
Internet: www.svpb.nl

Contact opnemen